Wachira2309 โพสต์ 2019-8-19 07:50:41

รับเดทเป็นเพื่อนทานข้าวดูหนังฟังเพลงไปเที่ยวงดเว ้นผับบาร์แต่ร้านอาหารดนตรีเบาๆได้แบบชิวชิว..น้องไม ่สูบ..จิ๊บไวน์เบียร์เล็กน้อยได้ตามเหมาะสมคะ..ค่าขนมค่าเดทค่าเดินทางตามเหมาะสมคะ

หาดูแลจริงคะ1ท่าน... ขอช่วงอายุ35-50ปีคะ​ดูแลให้ใช้จ่ายได้จริงใจนะคะกทม.คะ
อ่านรายละเอียดด้านล่คางนะคะถ้าสนใจตรงกันโทรคุยนัดพบเจอได้คะแล้วแต่ความต้องการแบบแฟร์แก่กันคะโทร064284/45/25ยังหาจริง1ท่านนะคะตรงกันโทรคุยและพร้อมพบเจอคะ
1.หาดูแลคบหาจริง1ท่านสเปคชอบผู้ใหญ่มั่นคงฐานะพร้อม และให้ใช้จ้ายรายเดือนได้จริงคุยตกลงกันตามเหมาะสมแล ะจริงใจนะคะ2.รับเดทเป็นเพื่อนทานข้าวดูหนังฟังเพลงไปเที่ยวงดเว ้นผับบาร์แต่ร้านอาหารดนตรีเบาๆได้แบบชิวชิว..น้องไม ่สูบ..จิ๊บไวน์เบียร์เล็กน้อยได้ตามเหมาะสมคะ..ค่าขน มค่าเดทค่าเดินทางตามเหมาะสมคะ

ส่วนตัวโสดสนิท30+...กทม.ไม่มีพันธะใดใดคะไม่เคยแต่งงานหรือมีครอบครัวนะคะคบหารู้จักจริงใจคะ
สูง158หนัก44​แต่งตัวเล็กน้อยเหมะสมสุภาพนิสัยดีวางตัวดีคะ
กทม.นะคะขอคนมาหาได้.. หากให้เดินทางไปพบขอเปย์ค่าเดินทางให้ด้วยนะคะยินดีเปิดใจรู้จักคะ..
ปล.หลอกๆอย่าติดต่อมาคะเสียเวลาเปล่าคะขอแบบแฟร์กันและกันไม่เอาเปรียบและเข้าใจสถานะเปย์ให้กันจริง....อันนี้ต้องเข้าใจฝ่ายหญิงนะคะ.....ขอบคุณคะ
หน้า: [1]
ดูในรูปแบบกติ: รับเดทเป็นเพื่อนทานข้าวดูหนังฟังเพลงไปเที่ยวงดเว ้นผับบาร์แต่ร้านอาหารดนตรีเบาๆได้แบบชิวชิว..น้องไม ่สูบ..จิ๊บไวน์เบียร์เล็กน้อยได้ตามเหมาะสมคะ..ค่าขนมค่าเดทค่าเดินทางตามเหมาะสมคะ